GRAFISK DESIGN 2018

Att sätta punkt. I år tar avgångsstudenterna i grafisk design avstamp från punkten. Ett skiljetecken med många innebörder: en markör för ett tidsintervall, en bro mellan två meningar i en text, något att ta sikte mot och något avslutat som gör oss redo för nästa steg. En slutpunkt och början på något nytt. Det är en konst att kunna sätta punkt. Vårt arbetsfält som grafiska designers är brett och utvidgas konstant. Vi hanterar stora mängder information och omsätter denna information till något överskådligt och visuellt intressant. För att göra detta måste vi välja till och välja bort. Lyfta fram det som är viktigt, det som bär. Lita på vår research, våra undersökningar, våra gestaltningar, våra tester och vår intuition. Söka klarhet i bruset, knyta ihop säcken och sätta punkt. Man kan välja att se symboliken i det. Punkten som cirkel, punkten som kretslopp. Den här cirkeln är långt ifrån sluten än, studenterna har just påbörjat sin resa. läs mer om utbildningen.