Alexander Örn

 

Amplitud Mono

Amplitud Mono är ett typsnitt som designades för att lösa ett problem som många piloter ställs inför; vibration. Vibration gör att text blir svår att läsa, och då en pilot måste hantera stora mänger text under en flygtur är cockpits en viktig miljö att hitta nya innovativa lösningar till. Genom att låta forskning om problematiken med vibration och läsbarhet stå som grund för formen på typsnittet har jag nu designat ett helt unikt typsnitt som skall tackla denna problematik. Amplitud Mono består av två separata stilar med totalt 678 tecken. Hög läsbarhet har varit av högsta prioritet, så alla bokstäver är öppna, tydliga och designade för att minimera chansen att förväxla olika bokstäver med varandra. Den första stilen Regular är i förhållande till andra typsnitt konventionell i sina former, medans den andra stilen Vibration helt saknar horisontella linjer. Dessa har gjorts diagonala istället, och anledningen till detta är att diagonala linjer är tydligare än horisontella när det vibrerar.

 

 

alexanderorn1@gmail.com

www.alexanderorn.se