Astrid Åhlen

 

Programmering för tjejer

Ada & the Bugs är ett spel om programmering riktat till tjejer. Det finns idag ett stort underskott av kvinnor inom teknikbranschen och många har inget intresse av att jobba med programmering. Trots det riktar sig väldigt få material om programmering till tjejer. Ada & the Bugs försöker överbygga gapet mellan programmering och tjejer genom att berätta om inspirerande kvinnor från programmeringshistoria och ge tjejer en chans att utforska programmering på ett lustfyllt sätt.

 

 

astrid.ahlen@gmail.com