Carlotta Törnqvist

 

Framtida fossiler

Framtida fossiler är en utställning som bjuder in dig som besökare till lekfull reflektion kring hur vi idag använder materialet plast. Genom att låta besökaren interagera med utställningen så öppnar vi upp för diskussion och eftertanke kring vår möjlighet att påverka vår framtida miljö genom att börja lämna positiva klimatavtryck. Utställningens mening ligger i samtalet och reflektionen som uppstår mellan människor, både mellan vuxna men framförallt mellan vuxna och barn. Utställning innehåller en interaktiv monter där besökaren kan lämna ett positivt klimatavtryck genom att välja ut ett plastföremål som den kan tänka sig att avstå ifrån och markera detta föremål med ett klistermärke. Make your mark and commit!

 

 

c.tornqvist@gmail.com

www.carlottatörnqvist.com