Cornelia Bech

 

Mensliga rättigheter

Detta designprojekt har som syfte att belysa vikten av att använda mensskydd som har skapats med vår hälsa och miljö i åtanke. För det som främst konsumeras idag, de kommersiella engångsmensskydden, bidrar till växande sopberg och förorenat vatten världen över. De är inte återanvändbara, kan innehålla kemikalierester och påverka vaginal balans. Alternativen finns, men okunskap om de miljö- och hälsorelaterade konsekvenserna av att använda kommersiella engångsmensskydd leder till fortsatt konsumtion av dessa produkter.

 

 

cornelia.bech@hotmail.com