Elinor Algovik

 

RUT Magazine

RUT är ett kulturmagasin om, med och för unga kvinnor. Här medverkar kvinnor i text, foto och illustration. Syftet med RUT är att belysa vad unga kvinnor värdesätter i livet. Idén växte fram som en motreaktion till den digitala värld och de sociala medier där yta och snabbhet ofta premieras framför meningsfullt innehåll och djupare analys. Visionen med RUT är att bidra med ett alternativ, där unga kvinnor får ta plats med reflektion kring värden, samt sprida inspiration till andra unga kvinnor.

 

 

elinor.algovik@gmail.com