Emma Kepka

 

Vet du?

Mitt designprojekt bottnar i vikten av betydelsen av ord, mer specifikt ord som är essentiella inom feminismen. Det kan exempelvis vara våldtäktskultur, transperson eller genus. Syftet är att minska det gap som existerar mellan ord och betydelse. Jag upplever att många känner till orden, men inte deras betydelse. Detta skapar i sin tur en osäkerhet kring orden och vad de faktiskt representerar, samt bidrar till en allmän okunskap. Resultatet blev en kampanj, ”Vet du?”, vars syfte är att sprida grundläggande kunskap om orden – nästan som en ordbok. Min önskan med projektet är att skapa en större förståelse och i det långa loppet bidra till ett samhälle med större acceptans.

Mer kunskap = mindre hat!

 

 

emmakepka@live.se