Emma Olsson

 

ViSUELL IDENTITET FÖR MAZ GALLERY

Maz Gallery är ett företag som säljer magnetiska posters med tillbehör till barn. Eftersom företaget är i uppstartsfasen saknades en visuell identitet. En tydlig identitet är avgörande för att kunder ska känna igen varumärket. Syftet med mitt designprojekt var att ta fram en visuell identitet till mitt företag Maz Gallery som lockar dess målgrupp, föräldrar och barn upp till 10 år, och åtskiljer Maz Gallery från sina konkurrenter. Projektet resulterade i en grafisk profil som sammanställts i en brandbook. Brandbooken består bl.a. av logotyp, ikon, grafiska element, färger, typografi, hemsida, förpackning, emballage och bildpolicy. Brandbooken har utformats i linje med företagets värdeord: kreativitet, gemenskap och hållbarhet. Utmärkande blev vågformen som väcker en lekfull känsla och är inspirerad av posterns magnetiska funktion. Förpackningen är framtagen för att uppmuntra till återanvändning, en betydelsefull aspekt av hållbarhet.

 

hello@maolsson.com

www.maolsson.com