Hannes Blixt

 

Slowtravel

Slow travel är en hemsida för fritidsaktiviteter med cykel. Utgångspunkten var att skapa en plattform som skulle främja Malmö stads sociala och ekologiska hållbarhet. I dialog med Cykelfrämjandet och genom omvärldsanalyser har jag utformat något som skulle kunna gynna både stadens invånare och deras miljö ur ett hållbart perspektiv. Syftet med hemsidan är att göra cykelturer i Malmös närområde mer tillgängliga och samtidigt skapa en plattform där användare kan mötas och dela upplevelser med varandra. Hemsidan verkar som en kunskapsbas där både nya och mer erfarna användare kan få utbyte av varandra. Tillsammans fortsätter de att utveckla och bygga upp hemsidans innehåll och kunskapsbas.

 

 

hannesblixt@gmail.com