GRAFISK DESIGN 2018

Grafisk design, K3, Malmö högskola. 3-årigt kandidatprogram med 40 utbildningsplatser

 

VAD INGÅR I UTBILDNINGEN?

I programmet Grafisk design arbetar vi branschnära. Detta för att ämnet är stort och en examen i grafisk design kan leda till en mängd olika arbetsuppgifter. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, konsthallar, kommuner och även nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation.

 

VILKEN ÄR STUDENTERNAS STÖRSTA UTMANING?

Vi samverkar för att omsätta våra metoder i praktisk handling. För att Grafisk design skall upplevas relevant för aktörer i vår omvärld och vara en efterfrågad samarbetspartner verkar vi för att våra studenter skall ha utblick och handlings-kompetens. Vi vill förbereda våra studenter för en föränderlig arbetsmarknad. En arbetsmarknad de själva är med och skapar genom ett aktivt nätverksbygge.

 

VILKEN ÄR UTBILDNINGENS STÖRSTA KVALITET?

Grafisk design vill vara en aktiv samhällsförändrare. All samhällsförändring är på ett eller annat sätt beroende av unga människors engagemang. Ett engagemang som genom att kanaliseras genom olika tvärvetenskapliga miljöer kan samarbeta med andra aktörer i samhället och skapa ömsesidig nytta. Malmö högskola är den plats där studenter med kritisk blick kan omsätta tendenser i samhället till underlag för studier och projekt. Studier som metod snarare än slutprodukt. Studenterna på vårt program blir ofta tillfrågade att vara aktör tidigt i projektet, alltså enbart inte för att skapa en slutgiltig produkt utan som medskapare till olika tjänster.

 

VAD BLIR MAN?

Grafisk designer men det går inte att vara verksam idag utan att vara entreprenör på ett eller annat sätt. Studenterna söker inte arbeten utan är medskapare till sina uppdrag i samråd med andra aktörer i samhället. Vanan att tänka på detta sätt får de under sin utbildning. Vi visar väg genom samverkan. Studenterna löser inte något åt någon utan är medskapare i att formulera vad uppdraget faktiskt består i.