Jimmy Moberg

 

Albumdesign

Går det att utmana en strik musikgenre? Projektets syfte var att skapa en fysisk albumförpackning inom musikgenren Black Metal. Min arbetsprocess bestod i att jag började med att skapa ett fiktivt skivbolag som fick fungera som avsändare. I nästa steg skapades ett likaledes fiktivt band vars produkt, ett album, skulle ut på marknaden. I min utformning skapade jag logotyp åt skivbolaget/ bandet som sedan brandades. Slutligen utformade jag en fysisk förpackningsdesign.

 

 

jimmy.moberg.design@gmail.com

www.behance.net/Jimmy-Moberg-Design