Joacim Olofsson

 

Normsex

En kampanj som problematiserar sättet vi pratar om sex. När vi pratar om tabubelagda ämnen är det vanligt att vi gömmer oss bakom eufemismer & andra metaforer. I dagens relativt frispråkiga samhälle är sex fortfarande ett sådant ämne där till synes oskyldiga uttryck ofta används för att underlätta konversationer. Gemensamt för många av uttrycken är att sex framställs som en handling som utförs mot en annan istället för tillsammans med någon. Genom att visualisera dessa uttryck med illustrationer ämnar kampanjen synliggöra bakomliggande normer som lägger grunden för en problematisk och skadlig attityd till sex.Kampanjen som består av posters och en introducerande broschyr, uppmanar till diskussion & ett nytt inkluderande sätt att prata om sex. Sex skall inte vara en kränkande handling och har lite att göra med ord som ramma, panga, smälla eller borra.

 

 

joacim.olofsson93@gmail.com

www.joacimolofsson.myportfolio.com