Johan Elmehag

 

A–Z: Coast to Coast Shore to Shore

Projektet syftar på att hitta innovativa sätt att presentera klimatförändringens geografiska påverkan. Idén föddes ur känslan att klimatförändringen är något abstrakt och svårt att ta till sig, både känslomässigt och informationsmässigt. Projektets kärna är ett typsnitt som baseras på framtida utsatta kustområden där bokstäverna formar sig efter hur världen skulle se ut om all världens is smälte. Typsnittet är presenterat i en ABC-bok där varje bokstav står för ett specifikt område och en unik framtid. Bokstäverna blir på detta vis ett sätt att organisera information och skapar samtidigt en struktur för att presentera den. Projektet är utöver boken presenterad i form av en webbsida och en större karta.

 

 

hello@johanelmehag.com

johanelmehag.com