John Schulisch

 

Grafisk Reflexion

Grafisk Reflexion är en experimentell undersökning i grafisk design. I projektet har jag velat utforska hur vardagen kan inspirera till grafisk form. Internet är idag en stor inspirationskälla för många designers. Det finns ett hav av designbloggar, onlineportfolios och andra forum att drunkna i, och det är lätt att som grafisk designer konstant förhålla sig till andras design. Genom att söka sig bort från internet som inspirationskälla vill jag med detta projekt undersöka hur man med analoga metoder kan hitta inspiration i sådant som från början inte är grafisk design, och utifrån det skapa egna designuttryck. Resultatet är en bok och en samling över den process och experiment som gjorts med hjälp av visuell research från samhälle/natur, som sedan genom olika tekniker tolkats, avbildats som utgångspunkt för grafisk form. Boken är uppdelad i 3 kapitel som tar upp olika områden att observera och tolka.

 

 

johnschulisch@gmail.com

www.johnschulisch.com