Karolina Jurcevic

 

Kampen om riksdagen

Mitt designarbete består av en politisk kampanj som presenterar alla partier i Sveriges riksdag. Kampanjen innehåller en informativ broschyr, samt åtta tillhörande affischer med respektive parti. Syftet med arbetet har varit att öka intresset och kunskapen för svensk politik hos ungdomar. Då politisk humor är ett begrepp som inte används mycket inom den svenska politiken har jag valt att använda mig av just detta, för att nå ut till målgruppen på ett nytt, modernt och fräscht sätt.

 

 

karrosj95@gmail.com

www.karolinajurcevic.myportfolio.com