Louisa Melin

 

Ett illustrerat glastak

Glastaket: ett begrepp för en osynlig barriär som hindrar minoritetsgrupper från att avancera i organisationer. Jag valde att uppmärksamma begreppet glastaket — och därmed bristen på tillit till kvinnlig kompetens för topptjänster — genom att skapa illustrationer baserade på en text om kvinnor och ledning. Projektet gick ut på att undersöka hur ett ibland provokativt ämne som feminism och könsdiskriminering kan förmedlas genom illustrationer i ett objektivt

läromedel på gymnasienivå.

 

 

louisa.melin@gmail.com

www.louisamelin.com