Nellie Johnsson

 

Lägg märke till tröjan

Vilken roll spelar tröjor i våra liv? Och vad betyder de för människorna som sytt ihop, tvättat, färgat dem? Eller för de som framställt råvaran, spunnit tyget, eller transporterat dem mellan fabriker och länder, från

lager till butik? I mitt projekt vill jag visa på konsumtionens värde genom att belysa den ur dessa två perspektiv, det personliga och det globala. Resultatet är en liten posterserie ämnad att ställas ut på för ämnet relevanta platser, så som tvättstugor.

 

 

neelie.johns@gmail.com