Rebecka Porse Schalin

 

REKO - SVERIGE

 

Som grafisk designer ser jag det som viktigt att förhålla sig till aktuella samhällsfrågor. Mitt designprojekt rör sig inom ämnet hållbarhet, närproducerade livsmedel och korta livsmedelskedjor. Jag har strävat efter att undersöka och uppmärksamma alternativa vägar mellan konsumenter och producenter inom livsmedelsindustrin. Mitt designprojekt handlar om lokalproducerad mat och hur man genom grafisk design kan tillgängliggöra den för konsumenter. Jag har arbetat utifrån handelsmodellen REKO, där konsumenter handlar direkt ifrån lokala producenter, utan mellanhänder. Mitt projekt har syfte att skapa en gemensam plattform för REKO-ringar i Sverige, dels i form av ett brand ”REKO-Sverige”, där kommunikation och formspråk har syfte att nå ut till en bredare målgrupp, men också i form av en app, där konsumenter enkelt kan beställa varor direkt av producenter i närområdet.

 

www.psgrafiskform.se

rebecka@psgrafiskform.se