Sissel Brækhus

 

Illustrera Nyheter

 

Hur kan nyheter förpackas för att intressera tonåringar?

Sveriges Television har som public service-företag en skyldighet att tillhandahålla politiskt oberoende innehåll för Sveriges medborgare och med sina olika program nå ut till den större majoriteten av befolkningen oberoende av ålder, geografisk hemvist, bakgrund, kön och funktionsvariation. Bland de nyhetsformat som produceras idag finns det dock en målgrupp som faller mellan stolarna, ungdomar på 13–15 år. ”Illustrera nyheter” är ett designförslag på hur man kan utforma explainer videos som förmedlar nyheter mot målgruppen högstadieelever på ett sätt som informerar, men kanske främst inspirerar ungdomarna till nyhetsvärlden. Jag ser denna typ av explainers som ett sätt att skapa en avsats mellan barn- och vuxen-nyheter och vill därför med min design försöka fånga upp de barn som precis lämnar Lilla Aktuellt, för att sedan leda dem vidare in i de nyheter som är ämnade för en äldre målgrupp.

 

www.sisselbraekhus.se

sisselbraekhus@gmail.com